Regulativ

 
Gjerlev Vandværk hører under Randers kommune, hvorfor deres regulativer er gældende.

Disse regulativer finder du her: https://www.randers.dk/borger/bolig/forsyning/vandforsyning/regulativer/

"Regulativet for vandværker i Randers Kommune" udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen eller det kan downloades fra Vandrådets hjemmeside www.randersvandraad.dk.